Mariánský kostel v Liběšicích slaví 200 let

Jana Michálková 15.srpna 2016

Mariánský kostel v Liběšicích slaví 200 letMariánský kostel v Liběšicích u Litoměřic v sobotu 13. srpna 2016 zaplnily desítky poutníků, aby s litoměřickým biskupem Janem Baxantem slavily poutní mši svatou ke cti Panny Marie Nanebevzaté a také děkovaly za dvě stě let kostela.

 

Zdejší farnost je spojena se jménem kněze Miroslava Zedníčka, významného českého teologa, právníka, odborníka na církevní právo a vysokoškolského pedagoga, který zemřel před čtyřmi lety, od roku 1961 zde ale působil jako duchovní správce farnosti. V obci, kde zavítá do kostela jen minimum místních lidí, na něj ale stále vzpomínají. Mnozí jej vyhledávali jako advokáta, který jim bezplatně pomáhal řešit jejich problémy a těžkosti, jiní jako na člověka, který s nimi hrával volejbal, učil je pracovat s počítačem, vyučoval cizím jazykům, dětem pomáhal se základy včelaření, a dokonce vaření. „Vážili jsme si ho, ctili jsme ho za jeho skromnost, poctivost, pokoru, ochotu kdykoliv nezištně pomoci, za jeho moudrá slova, která se nám vryla do paměti. Mnohým pomohl najít správnou cestu a smysl života," poukázala starostka obce Alena Knobová.

Mons. Jan Baxant zde mj. zavzpomínal na dobu svých studií a na prof. Zedníčka coby svého učitele a s odkazem na potřeby litoměřické diecéze vyzval, abychom se modlili za nová duchovní povolání.

Poutní mše svaté se účastnili především poutníci z Litoměřicka a Lovosicka, z Německa a USA přijeli potomci bývalých majitelů zdejšího pivovaru.

Koncelebranty mše svaté byli generální vikář litoměřické diecéze Mons. Martin Davídek a administrátor lovosické farnosti R.D. Roman Depa. Liturgii v kostele doprovodil litoměřický chrámový sbor s dirigentem Jiřím Hälbigem a varhaníkem Jaroslavem Puldou.

 

2016-08-13

2016-08-13

Nechyběly ani pouťové koláčky. Foto: Jana Michálková