Mělnická farnost se rozloučila s P. Jackem Zyzakem

Dominik Faustus 18.prosince 2022

O 4. neděli adventní 18. prosince 2022 se při mši svaté v 9.30 hodin v kostele sv. Petra a Pavla na Mělníku rozloučila mělnická farnost se svým zemřelým duchovním správcem P. Jackem Zyzakem. Hlavním celebrantem byl generální vikář Mons. Martin Davídek, s nímž koncelebroval saletin P. Miroslaw Mateńko. Generální vikář mj. při mši přečetl i dopis litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta, který zazněl při pohřbu otce Jacka ve středu 14. prosince v Polsku. Na závěr bohoslužby poděkoval P. Mateńko všem, kteří na tuto bohoslužbu přijeli, zvláště pak hostům z českobudějovické diecéze, kde před 13 lety otec Zyzak také působil. Liturgii zpěvem provázel pěvecký sbor s názvem Chrapot, který po skončení mše zazpíval oblíbené duchovní písně otce Jacka. Vedením mělnické farní kolatury byl pověřen P. Miroslaw Mateńko MS, který zde byl do smrti P. Zyzaka farním vikářem. V kostele sv. Petra a Pavla na Mělníku je umístěna kondolenční kniha, která bude začátkem roku 2023 předána rodině otce Zyzaka. Odpočinutí věčné dej mu, ó Pane, a světlo věčné ať mu svítí. RiP!

Neděle 18. prosince 2022, kostel sv. Petra a Pavla, Mělník

Foto: Dominik Faustus