Memorandum o spolupráci v oblasti cestovního ruchu

Jana Michálková 22.března 2018

Rozvoj a podpora církevní a klášterní turistiky – to je cílem Memoranda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu v ČR, které 15. března 2018 v Praze podepsali předseda Fóra cestovního ruchu ČR (FCR) Viliam Sivek a předseda České biskupské konference kardinál Dominik Duka OP.

Kardinál Dominik Duka OP při podpisu memoranda řekl, že zapojení církve v oblasti cestovního ruchu započalo hned po roce 1989, kdy církev začala spolupracovat s turistickými organizacemi a účastnila se veletrhů cestovního ruchu. Dále pak vyzdvihl význam spolupráce s profesními sdruženími mimo církev a označil otevřený kostel, jeden z charakteristických rysů církevní turistiky, za symbol kulturně bohaté církve. „Krása je součástí lidského života a také součástí náboženského života. Celá naše kultura se zrodila v chrámech, a proto jsou naše dějiny dějinami kulturního národa. Turistika nás seznamuje s krásou země a jejím duchovním odkazem, a to je důvod, aby byly otevřené kostely a církevní areály, kde za nás hovoří umělecky ztvárněná krása,“ zdůraznil kardinál Duka. Kromě toho zmínil, že cílem církevní turistiky je také podpořit určitý segment ekonomiky. „V posledních letech začíná být výnos z turistiky na stejné úrovni jako výnos celého českého automobilového průmyslu. Důležitá je také tvorba pracovních míst v tomto odvětví,“ dodal.

ČBK i FCR považují za prioritní podporovat samotnou myšlenku i konkrétní akce ve sféře turistiky, koordinovat postup při plánování a realizaci aktivit směřujících k rozvoji této specifické oblasti turistického ruchu či spolupracovat v otázkách legislativy a sdílení zkušeností.

Podle předsedy FCR Viliama Siveka je spolupráce FCR společně s ČBK důležitá pro další rozvoj cestovního ruchu v naší zemi. Řekl, že tuto oblast cestovního ruchu podporuje také Ministerstvo pro místní rozvoj, které prostřednictvím agentury CzechTourism představuje ve svých materiálech téma spirituálního a náboženského cestovného ruchu domácím, ale i zahraničním návštěvníkům. „Jsme přesvědčeni, že spirituální a náboženská tematika ukazuje historii a je živým odkazem mladé generaci. Věříme, že memorandum pomůže rozvoji církevní turistiky, o kterou zájem stoupá stále více. Velká poptávka je i ze zahraničí, velký potenciál pro turistiku vidíme například na jižní Moravě. V okrajových regionech navíc vytváří církevní turistika i pracovní místa,“ prohlásil předseda FCR Sivek.

Generální sekretář ČBK Stanislav Přibyl promluvil o významu fenoménu pouti ve vztahu k církevní turistice. „Důležité je nejen dorazit do cíle, důležitá je i cesta jako taková. Kulturní krajinu vytváří každý křížek u cesty, každá kaplička a my jako majitelé o ně musím zodpovědně pečovat. A nejde jen o to, abychom je opravili a zpřístupnili, důležité je udržet je plné života,“ vysvětlil generální sekretář Přibyl.

Brněnský biskupský vikář pro pastoraci Roman Kubín přirovnal církevní turistiku k určitému pokračování Noci kostelů. „Využili jsme zájmu lidí a nabídli jim místa, která se dají navštívit. Jedná se o různá poutní místa s možností ubytování a další zajímavosti jako je prohlídka krypty, návštěva věže a podobně. Je důležité, že při chvílích odpočinku se lidé mohou dotknout něčeho, co je přesahuje, a načerpat fyzické, duševní i duchovní síly,“ řekl vikář Kubín.

Církevní turistika mj. nabízí možnost nezávazného přiblížení se a setkání s křesťanstvím. Vytváří prostor pro rozvoj či setkání, je určena pro nejširší veřejnost a chce vzbudit zájem o společenskou a kulturní hodnotu kostelů. Více se o tezích a cílech dozvíte na www.cirkevnituristika.cz.

Fórum cestovního ruchu (FCR) je největší nezávislé a nejsilnější sdružení cestovního ruchu v České republice. Sdružuje profesní organizace i podnikatele v cestovním ruchu s více než 160 000 pracovníky. Jeho cílem je vytvořit společně kvalitní podmínky spolupráce soukromého a veřejného sektoru prostřednictvím jasného systému řízení a podpory cestovního ruchu. 

Zprávu najdete zde.

(Autor článku: Tomáš Tetiva, Tiskové středisko ČBK)


Na titulní straně je ilustrační foto kláštera a mariánského kostela v Hejnicích. Foto: Jana Michálková