Město Kadaň usiluje o zapsání kláštera na seznam UNESCO

Jana Michálková 21.února 2018

Historik Petr Hlaváček a starosta města Kadaň Jiří Kulhánek představili v úterý 20. února 2018 projekt usilující o zařazení tamního františkánského kláštera na tzv. národní indikativní seznam „kandidátů“ pro budoucí zařazení na seznam světového dědictví UNESCO. Setkání s veřejností probíhalo v refektáři kláštera. Zároveň zde byla představena nová kniha Petra Hlaváčka „Františkánský klášter v Kadani jako ohnisko kulturního a technologického transferu“. Setkání hudebně doprovodili pedagogové ze Základní umělecké školy Klementa Slavického – dechové trio M. Dunka, T. Dunka, V. Batujev.

Historie Františkánského kláštera Kadaň sahá do 15. století. Jan Hasištejnský pojal jeho stavbu jako odraz svých dojmů ze svatých míst v Jeruzalémě. Mimořádné jsou sklípkové klenby kláštera, kostel patří svou architekturou, malbami a oltáři mezi nejvýznamnější památky pozdní gotiky a renesance nejen v diecézi, ale i v kontextu celé oblasti Krušnohoří a Saska. V roce 1950 byl klášter uzavřen a chátral až do roku 1995, kdy začala jeho postupná obnova.

Areál kláštera je majetkem Biskupství litoměřického, v současné době zde město Kadaň provozuje městské muzeum a sídlí tu i základní umělecká škola.

Biskupství získalo na obnovu klášterního kostela dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši více než padesát milionů korun. Stavební a restaurátorské práce začaly loni, probíhat budou až do roku 2020.

Klášter je pro veřejnost otevřen od dubna do října, v zimním období po předchozí telefonické domluvě. V průběhu restaurátorských prací je kostel zpřístupněn jen zčásti.

Mše svatá se zde slouží každou poslední sobotu v měsíci.


Fotogalerii si můžete prohlédnout zde.