Městská misie v Litoměřicích

Jana Michálková 11.června 2009

Letos poprvé oslavil litoměřický biskup Jan Baxant v katedrále sv. Štěpána slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo). Slavnost se konala ve čtvrtek 11. června 2009. V jejím závěru se uskutečnila Městská misie.

Letos poprvé oslavil litoměřický biskup Jan Baxant v katedrále sv. Štěpána slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo). Slavnost se konala ve čtvrtek 11. června 2009. V jejím závěru se uskutečnila Městská misie.

V litoměřické katedrále liturgii předsedal biskup Jan, který pověřil generálního vikáře Litoměřické diecéze, aby pronesl při mši svaté v katedrále sv. Štěpána homilii. V ní otec Stanislav Přibyl poodhalil kořeny vzniku této slavnosti a aktualizoval její význam pro současnost. Mimo jiné řekl: „Latinsky se přijímání Eucharistie říká - communio. Toto slovo má stejný základ jako slovo komunikace. Komunikace je výměna informací, poznatků, skutečností.

Eucharistické procesí proběhlo na Dómském náměstí v závěru mše svaté. Po skončení liturgické části slavnosti se přesunul biskup Jan spolu s kněžími a aktivními laiky k Mariánskému sloupu na Mírové náměstí v Litoměřicích, kde proběhla Městská misie pod jeho vedením.

Městské misie známe z velkých evropských měst, ale v Čechách se jedná o poměrně neobvyklý jev, zvláště vede-li ji nástupce apoštola - biskup. Ve svém misijním kázání u Mariánského sloupu povzbudil nejen věřící z Litoměřic, ale i z jiných částí diecéze, aby se nebáli a odvážně poznanou pravdu dokázali předávat dál.

Také přítomní kněží - P. Davídek, P. Přibyl CSsR, P. Hladík O.Cr a P. Valík OSB - vydali své osobní svědectví víry. Městskou misii, které se zúčastnilo do sta lidí přicházejících si poslechnout misijní kazatele, zakončili prosbami a společnou modlitbou. Biskup Jan tím otevřel cestu k Městské misii v Litoměřické diecézi.