Městské misie Litoměřice 2010

Jana Michálková 22.července 2010

Městské misie Litoměřice 2010V sobotu 24. července 2010 se bude v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích konat mše svatá, při níž litoměřický biskup Jan Baxant vyšle misionáře na misii v Litoměřicích. Misijní tým bude ve městě působit od neděle 25. července do neděle 1. srpna.

 

 

Misie jsou zaměřeny především na lidi, kteří stojí vně katolické církve. Mají být příležitostí k osobnímu rozhovoru o víře, křesťanství nebo o otázkách dotýkajících se smyslu a cíle života. Členové misijního týmu chtějí pozvat obyvatele města na připravený program a nabídnout jim rozhovor.

„Letní misie uskutečňujeme zhruba deset let a vidíme je jako jeden ze způsobů našeho dominikánského působení - totiž hlásat evangelium lidem, kteří jsou bez víry nebo je jejich víra jiná než katolická. Snažíme se lidi oslovovat a dáváme jim příležitost mluvit o Bohu, o křesťanství. Spíše než nějaké hromadné obrácení k Bohu odstraňujeme v rámci těchto akcí různé předsudky, říká P. Pavel Mayer OP, spirituál misie.

Součástí misie v Litoměřicích bude bohatý kulturní a vzdělávací program - mj. divadelní představení (v kulturním domě, kostelích i na ulici), koncerty i zajímavé přednášky. Zvláštní program bude připraven pro děti nebo pro farníky. V rámci misie se uskuteční také Dny otevřených dveří místních kostelů, během nichž se budou moci návštěvníci seznámit s historií i kulturním významem katedrály sv. Štěpána, děkanským kostelem Všech svatých, kostelem sv. Jakuba a kostelem sv. Vojtěcha.

Průběh misie bude zajišťovat tým misionářů, složený z dobrovolníků z celé země, řeholníků i laiků. Organizační tým bude tvořit zhruba třicet lidí, dalších přibližně třicet lidí jsou účastníci jednotlivých částí programu.

Po celou dobu misie bude v Dlouhé ulici v Litoměřicích informační stánek se stálou službou, která je připravena seznámit zájemce s programem nebo zodpovědět jejich otázky.

Evangelizace bude probíhat jak na ulici, tak v přímo v domovech, pokud budou k osobní návštěvě dominikáni pozváni. „Přicházíme k lidem s velikou pokorou, s důvěrou v Pána Ježíše a hlavně s láskou k nim a respektem k jejich svobodě. Pokud zrovna někdo nebude chtít z nějakého důvodu misionáře přijmout, budeme to samozřejmě respektovat. Nabízíme nejenom rozhovor, ale i modlitbu, a když je potřeba, i pomoc, vysvětluje P. Mayer.

 

Aktuální zprávy naleznete na www.dltm.cz/misie2010