Mezi gymnazisty z Varnsdorfu zavítá generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl

Jana Michálková 31.srpna 2010

Mezi gymnazisty z Varnsdorfu zavítá generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav PřibylGenerální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl CSsR navštíví zítra, 1. září 2010, Biskupské gymnázium Varnsdorf. U příležitosti zahájení nového školního roku se chystá studenty a pedagogy pozdravit a popřát jim úspěšný školní rok.

Školu, jejímž zřizovatelem je Biskupství litoměřické, navštěvuje 265 žáků. Výchova a výuka zde probíhá v duchu křesťanské výchovy. Důraz je kladen především na výuku cizích jazyků, práci s moderní výpočetní technikou, na estetickou výchovu a při výchovné činnosti na sport. Studenti se pravidelně zapojují do odborných soutěží a olympiád, jsou úspěšní v okresních a oblastních kolech, reprezentovali však již i na celorepublikové úrovni.

Škola úzce spolupracuje s Lužickosrbským gymnáziem v Budyšíně (společné kulturní akce a vzájemná výměna studentů v českých a lužickosrbských rodinách), s Církevním gymnáziem v Plzni a také se školami v regionu v rámci přeshraniční spolupráce. Dále spolupracuje s výtvarným ateliérem Steiner z Paříže a s environmentální dílnou Iry Rabin z Jeruzaléma. Gymnázium je úspěšně zapojeno do řady projektů. Má svůj pěvecký sbor a vydává školní časopis Vřískot.

V dubnu roku 2007 bylo Biskupské gymnázium Varnsdorf oceněno jako nejúspěšnější střední škola České republiky za realizaci projektové, environmentální a prožitkové výuky. Vyučující získali mezinárodní akreditaci MŠMT. Školu jako nadprůměrnou hodnotila Česká školní inspekce v roce 2008.

Více informací na www.bgv.cz.