Mezinárodní den žen v litoměřické katedrále a na biskupství

Dominik Faustus 8.března 2023

Ve středu 8. března 2023 připomněl probošt litoměřické svatoštěpánské kapituly a farář katedrály prelát J.M. can. Mgr. Jiří Hladík O.Cr. při ranní mši svaté tradici Mezinárodního dne žen a rozdal v katedrále květiny účastnicím bohoslužby. Generální vikář Mons. Martin Davídek neopomněl ani ženy pracující na biskupské kurii, a i ony byly podarovány květinou a sladkostí. Přejeme všem ženám požehnaný MDŽ.

Středa 8. března 2023, katedrála sv. Štěpána a prostory biskupské kurie, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus