Mikulášská pouť v Mikulášovicích v roce 2023

Dominik Faustus 12.prosince 2023

V neděli 10. prosince 2023 se od 14.30 hodin v kostele sv. Mikuláše v Mikulášovicích konala svatomikulášská pouť, kterou celebroval Mons. Martin Davídek. Na kůru hrál a zpíval místní chrámový sbor doplněný o zpěváky a muzikanty ze sousedního Německa. Mikulášovice leží v blízkosti hranic a místní farníci většinou plynule ovládají oba jazyky češtinu i němčinu, proto mše svatá byla dvojjazyčně. Sv. Mikuláši, oroduj za nás!

Neděle 10. prosince 2023, kostel sv. Mikuláše, Mikulášovice

Foto: Evženie Stavělová