Milosrdným bratrem na víkend

Jana Michálková 8.ledna 2016

Milosrdným bratrem na víkendMilosrdní bratři zvou mladé muže hledající své povolání, aby poznali život této komunity. Víkendové setkání se koná ve dnech 29. - 31. ledna 2016.

 

Chceš-li se dozvědět o životě a spiritualitě milosrdných bratří, životě v komunitě a službě u nemocných, chudých a potřebných, zveme na víkend do našeho brněnského kláštera.

kdy? 29. - 31. 1. 2016 (pátek až neděle)
kde? v brněnském klášteře (Vídeňská 7, Brno)
pro koho: pro mladé muže, kteří se cítí být povoláni sloužit bližním a následovat heslo svatého roku Buďte milosrdní jako Otec!
informace a kontakt pro přihlášení: prevor@milosrdni.cz, tel.: 608 745 700

 

Život milosrdného bratra je řeholním povoláním, obohaceným o důležitou složku hospitality - křesťanské péče o nemocné a jakkoli jinak potřebné. Komunitní život je prostoupen modlitbou a prací. Více na www.milosrdni.cz

 

Plakát ke stažení: 2016_milosrdnym bratrem na vikend-A4.pdf

 

2016_milosrdnym