Mimořádná celodiecézní sbírka na pomoc lidem postiženým povodní již přesáhla částku půl milionu korun

Jana Michálková 25.června 2013

Mimořádná celodiecézní sbírka na pomoc lidem postiženým povodní již přesáhla částku půl milionu korunVýtěžek mimořádné sbírky na pomoc lidem postiženým povodní, kterou vyhlásilo Biskupství litoměřické začátkem června, již dosáhl výše 524.560 Kč. Částka zatím není konečná.

 

Biskupství litoměřické vyhlásilo na neděli 9. června 2013 mimořádnou celodiecézní sbírku na pomoc lidem postiženým ničivou povodní. Její výtěžek k 23. červnu 2013 činí 524.560 Kč. Částka zatím není konečná. Celý výtěžek této sbírky bude předán Diecézní charitě Litoměřice, která bude pomoc dále přerozdělovat.

Projevit solidaritu s postiženými povodní můžete i po tomto termínu - možné je přispět bezhotovostní platbou. Na webu Biskupství litoměřického (www.dltm.cz) je zveřejněn banner „Dary pro litoměřickou diecézi prostřednictvím platebních karet. Po jeho rozkliknutí zadejte požadované údaje a v kolonce „účel daru vyberte jako účel platby „na pomoc pro postižené povodní 2013. Na tento finanční příspěvek vám můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely.

Všem dobrovolným dárcům za jejich pomoc mnohokrát děkujeme!