Mimořádná celodiecézní sbírka na pomoc lidem postiženým povodní přesáhla částku 630 tisíc korun

Jana Michálková 10.července 2013

Mimořádná celodiecézní sbírka na pomoc lidem postiženým povodní přesáhla částku 630 tisíc korunVýtěžek mimořádné sbírky na pomoc lidem postiženým povodní, kterou vyhlásilo Biskupství litoměřické začátkem června, již dosáhl výše 633.872 Kč. Částka zatím není konečná.

 

Biskupství litoměřické vyhlásilo na neděli 9. června 2013 mimořádnou celodiecézní sbírku na pomoc lidem postiženým ničivou povodní. Její výtěžek k 9. červenci 2013 činí 633.872 Kč. Částka zatím není konečná. Celý výtěžek této sbírky bude předán Diecézní charitě Litoměřice, která bude pomoc dále přerozdělovat.

Projevit solidaritu s postiženými povodní můžete i po tomto termínu - možné je přispět bezhotovostní platbou. Na webu Biskupství litoměřického (www.dltm.cz) je zveřejněn banner „Dary pro litoměřickou diecézi prostřednictvím platebních karet. Po jeho rozkliknutí zadejte požadované údaje a v kolonce „účel daru vyberte jako účel platby „na pomoc pro postižené povodní 2013. Na tento finanční příspěvek vám můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely.

Všem dobrovolným dárcům za jejich pomoc mnohokrát děkujeme!