Mimořádný Misijní měsíc

Milena Davídková 3.října 2019

Schrödingerův institut připravil sérii přednášek určených především těm, kteří nejsou věřícími křesťany, a přesto je toto téma zajímá. Poslechnout a diskutovat s duchovními na různá témata mohou ale i ti, pro něž je křesťanská víra součástí jejich života.


MONS. ICLIC. MGR. M. DAVÍDEK, GENERÁLNÍ VIKÁŘ LITOMĚŘICKÉ DIECÉZE

Středa 9. 10. 2019           12.00 hod.          Gymnázium Varnsdorf
Středa 9. 10. 2019           17.00 hod.          Tančírna Balahala Rumburk

Tajemné a zázračné události před křtem a po křtu. Není snadné dojít ke křtu. Nástrahy, které mají budoucího křesťana odvrátit od jeho rozhodnutí, číhají na každém kroku. A co se s křesťanem děje po křtu? Je křest ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého jen formalita, nebo je to událost, která změní člověku život?


MGR. Z. PAVIENSKÝ – KAPLAN VĚZEŇSKÉ DUCHOVENSKÉ PÉČE

Pátek 11. 10. 2019          17.00 hod.          Tančírna Balahala Rumburk

Lze najít víru k Bohu za mřížemi? Může být i odsouzenci na doživotí odpuštěno? Ve vězeňském zařízení s nejvyšší ostrahou ve Valdicích je umístěn největší počet doživotně odsouzených a svůj trest si zde odpykávají největší zločinci. Jak zde může pracovat ten, jehož životním krédem je láska k bližnímu a odpuštění? Lze odpustit brutálnímu vrahovi? Lze ho přimět k pokání a přiznání vlastních vin? A kam putuje jeho duše, do nebe, nebo do pekla?


P. MGR. V. MATĚJKA, NEMOCNIČNÍ KAPLAN Z NEMOCNICE V ČESKÉ LÍPĚ

Středa 16. 10. 2019        17.00 hod.          Tančírna Balahala Rumburk

Práce duchovního tam, kde život většinou končí. Co se odehrává v mysli člověka ve chvílích, kdy se blíží konec jeho života? Zlobíme se na Boha? Bojíme se ho? Žádáme o smíření a odpuštění nebo se těšíme do jeho náruče? Jak vnímá svůj konec křesťan a jak nekřesťan? A jak může nemocniční kaplan těmto lidem pomoci?


ICLIC. MGR. ET MGR. L. HALBRŠTÁT, NÁRODNÍ ŘEDITEL PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL V ČESKÉ REPUBLICE
A VOJENSKÝ KAPLAN

Středa 23. 10. 2019        12.00 hod.          Gymnázium Varnsdorf aula
Středa 23. 10. 2019        17.00 hod.          Tančírna Balahala Rumburk

Přežije víra v Boha uprostřed války? Jak pečuje vojenský kaplan o duchovní záležitosti profesionálních vojáků? Potřebuje Česká armáda duchovní a kaplany? A co jsou to Papežská misijní díla?

Plakát ke stažení

Více informací
najdete zde

80750