Misijní most modlitby 2010

Marie Koscelníková 22.října 2010

V sobotu 23. října v předvečer Misijní neděle ve 21.00 hodin vytvořme Misijní Most Modlitby (MMM) za misie.

 

Papežská misijní díla přichází s nabídkou vytvoření společného Misijního Mostu Modlitby v rámci misijních oslav a to v předvečer letošní Misijní neděle, tj. v sobotu 23. října ve 21.00 hodin. Všichni zájemci se mohou doma či v kostele sejít, zapálit svíčku a pomodlit se růženec nebo jakoukoliv modlitbu za misie, misionáře, chudé a trpící lidi, za šíření radosti evangelia na celém světě. Svíce pro tuto aktivitu mohou být předem požehnány v kostele.