Misijní neděle 2012

www.missio.cz 16.října 2012

Misijní neděle 2012Neděle 21. října 2012 bude Světovým dnem modliteb za misie, spojeným s finančními sbírkami ve farnostech.

 

Světový den modliteb za misie, slavený každoročně předposlední neděli v říjnu, je v České republice známý pod názvem Misijní neděle. Letos ji slavíme 21. října. Tento den je spojený s finanční sbírkou na podporu projektů Díla šíření víry. Sbírky probíhají ve všech farnostech světa. Výtěžky sbírky Misijní neděle v naší zemi podpoří převážně chudé lidi v Zambii. Právě na tento účel můžeme věnovat výtěžek jednoho pracovního dne.
Jako každoročně se spojíme v modlitbě za misie v sobotu 20. října ve 21.00 Misijním Mostem Modlitby, který je možno uspořádat modlitebním průvodem se svícemi ve vaší obci, modlitbou v kostele nebo v domácnostech.

 

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl P. Jiřího Šlégra najdete zde.