Misijní neděle 2017 a sbírka na misie

Jana Michálková 12.října 2017

Misijní neděle letos připadá na 22. října (2017). Tento celosvětový den modliteb za misie je spojen s nabídkou různých akcí i finanční sbírkou na podporu projektů pro ty nejpotřebnější. V roce 2016 se v litoměřické diecézi ve sbírce na misie vybralo 441.826 Kč. Děkujeme.

Misijní most modlitby – sobota 21. října 2017 ve 21 hodin: Vytvořme opět v předvečer Misijní neděle společný Misijní most modlitby. Zájemci se mohou doma či v kostele sejít, zapálit svíčku a pomodlit se růženec nebo jakoukoliv modlitbu za misie, misionáře, chudé a trpící lidi, za šíření radosti evangelia ve světě. Svíce pro tuto aktivitu mohou být předem požehnány v kostele.

Misijní neděli mohou doprovázet přednášky, besedy, videoprojekce, výstavy, adorace a modlitba růžence. Děti se rády zapojují do tradičních akcí Papežských misijních děl, kterými jsou Misijní štrúdlování®, Misijní koláč®, Misijní jarmark®, Pohled pro misie®, Misijní bonbonek apod., zpívají misijní hymnu, podílejí se na přípravě liturgie i tím, že svými převleky v obětním průvodu připomínají děti různých kontinentů.

Misijní neděle se slaví ve všech farnostech a diecézích různého ritu na celém světě. Peníze sesbírané na Světový den misií v každé diecézi, farnosti a institutu katolického světa se všechny odevzdávají příslušné Národní kanceláři Papežských misijních děl a nepoužijí se na jiné účely.

Misijní neděle – plakát ke stažení.