Misijní neděle 2021 v litoměřické diecézi

Milena Davídková 25.října 2021

V neděli 24. října 2021 se konala v litoměřické diecézi, tak jako po celém světě, misijní neděle. V řadě farností místní společenství konaly modlitby za misie i sbírky ve prospěch Papežského misijního díla. Během mše svaté byly přinášeny i symbolické dary, které misie připomínají a někde připravila misijní klubka mladých misionářů i tzv. misijní koláč. Ten byl k dispozici po skončení bohoslužeb, jako je tomu na fotografiích z kostela Všech svatých v Litoměřicích. Ať se evangelium skrze Papežské misijní dílo šíří po celém světě i do nejzazších koutů.

24. října 2021, kostel Všech svatých, Litoměřice

Foto: Martin Davídek a Józef Szeliga