Misijní postní aktivity pro dospělé i děti

Milena Davídková 20.února 2021

Milí přátelé misií,

vzhledem k tomu, že většina z nás stále nemá možnost tvořit modlitební společenství tak, jak jsme byli zvyklí, a někteří z nás jsou z toho smutní, rozhodli jsme se nabídnout členům a příznivcům Papežských misijních děl během postní doby nejen tradiční Postní misijní kalendáře pro děti, které najdete zde: www.missio.cz/aktuality/postni-misijni-kalendar-pro-deti-2021 
ale i Misijní postní modlitbu, prostřednictvím které se můžeme stát součástí jednoho společenství, i když zůstaneme v bezpečí domova. K tomuto duchovnímu společenství můžete pozvat všechny, se kterými se chcete prostřednictvím modlitby spojit! 

Odměnou je nejen společenství, ale i mše svatá, kterou bude během Velikonoc sloužit rektor zambijského bohosloveckého semináře za všechny, kteří se do této aktivity zapojí. A protože kdo se postí, ten se modlí, ale také dává almužnu, nabízíme zájemcům i možnost výše uvedený seminář v zambijské Lusace podpořit svým postním darem.

Veškeré informace najdete zde: www.missio.cz/aktuality/misijni-postni-modlitba-almuzna

Těšíme se, že společně vytvoříme krásné modlitební společenství, ve kterém budeme cítit podporu Boží i lidskou.

Národní kancelář PMD
132207