Misijní víkend v Jablonci nad Nisou

Milena Davídková 24.října 2019

V rámci letošního mimořádného misijního měsíce jsme uspořádali v sobotu 19. října tvořivou dílnu na faře. Část z nás tvořila model mostu, který nám symbolizuje spojení mezi dvěma břehy, nebo mezi dvěma lidmi nebo mezi člověkem a Bohem. Zároveň samotné označení MOST můžeme vykládat jako zkratku (modlitba, oběť, služba, tvořivost). Tento most byl pak před oltářem na misijní neděli jako náš symbol. Druhá část společně napekla skoro 200 vynikajících koláčků, které jsme po nedělní misijní mši svaté prodávali a zájem byl velký (za koláčky jsme vybrali přes 11 tisíc korun). Před hlavní farní mší svatou se děti modlily růženec za misie s krátkými úvahami. Celou neděli jsme pak zakončili setkáním a svědectvím moravského misionáře v Mexiku P. Jiřího Brabce, LC. Ten nám představil svoji pastorační činnost na poloostrově Yucatan, kde má na starosti ještě s jedním knězem území s jedním městem a 35 vesnicemi o rozloze 5000 km2 (víc jak polovina naší diecéze). Jeho poutavé povídání bylo opravdu velmi podnětné. 
Radúz Drozen

Více o misijním víkendu si můžete prohlédnout také zde

19. října 2019, Jablonec nad Nisou

Foto: Štěpán Horák