Misionáři saletini patnáct let v litoměřické diecézi

Marie Koscelníková 30.srpna 2010

Misionáři saletini patnáct let v litoměřické diecéziPřed patnácti lety 31. srpna 1995 přijeli na sever Čech do Mladé Boleslavi první dva misionáři Matky Boží z La Saletty P. Jan Jucha MS a P. Henryk Kuman MS, na žádost biskupa Mons. Josefa Koukla. Dnes mají ve správě farnosti Bozkov, Mělník a Železný Brod. Svůj řeholní dům mají v Bozkově u Semil.

„Z pověření biskupa Josefa Koukla jednal s naším provinciálem v Polsku R.D. Antonín Bratršovský. Za dobu působení řádu v litoměřické diecézi se zde vystřídalo jedenáct misionářů. Dnes nás je tu pět a jeden vypomáhá v liberecké farnosti. Naše kongregace má za poslání smíření a pokání. To je zdůrazňovat smíření mezi lidmi, mezi křesťany a třeba i mezi různými názory, dále pořádat exercicie, nebo i lidové misie na základě poselství Panny Marie z La Saletty, říká P. Jan Jucha MS, který jako jediný je zde celých patnáct let.

 

Kongregace Misionáři Matky Boží z La Saletty (latinsky: Congregatio Missionariorum Dominae Nostrae a La Salette, obvykle používaný název Misionáři saletini; zkratka MS byla původně komunitou, ze které později vznikla misijní kongregace papežského práva. Vznikla na základě zjevení Panny Marie v La Salettě které se odehrálo v 15 hodin 19. září 1846 před zraky Melánie Calvatové a Maximina Girauda. Podnět k založení kongregace dal Philibert de Bruillard (1765 - 1860)), biskup grenobelské diecéze, na jejímž území ke zjevení došlo.
Vedle mužské kongregace působí také ženská kongregace Sester misionářek Matky Boží z La Saletty.