Missa chrismatis

Marie Koscelníková 21.dubna 2011

Missa chrismatisVe čtvrtek 21. dubna 2011 dopoledne se konala v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích mše svatá Missa Christmatis, které předsedal biskup litoměřický Mons. Jan Baxant. Během bohoslužby přítomní kněží obnovili své kněžské závazky a byly posvěceny posvátné oleje.

 

Zelený čtvrtek dopoledne prožili kněží litoměřické diecéze spolu se svým biskupem při eucharistickém shromáždění Missa chrismatis. Diecézní kněží při ní obnovili své závazky vyplývající ze svátosti svěcení. Právě kněžské a biskupské poslání ustanovil Kristus při poslední večeři, kterou si na Zelený čtvrtek připomínáme.

Biskup Jan Baxant také posvětil oleje, které se používají při udílení svátosti křtu, biřmování, pomazání nemocných a různých svěcení.

Devíti desítkám nositelů svátostného kněžství, kteří se slavnosti zúčastnili, adresoval biskup Jan Baxant v homilii svoje prosby a slova povzbuzení v kněžské službě.