Missa chrismatis 2012

Hana Klára Němečková 6.dubna 2012

Missa chrismatis 2012Biskup Jan Baxant celebroval na Zelený čtvrtek 5. dubna 2012 od 9 hodin v katedrále spolu s 80 kněžími litoměřické diecéze slavnostní mši Missa chrismatis, při které byly posvěceny svaté oleje a kněží obnovili své kněžské závazky.

 

„Tento den je skutečně kněžský. Rád bych vám poblahopřál, povzbudil vás a všem poděkoval, pozdravil v úvodu mše svaté přítomné kněze otec biskup poté, co se se všemi osobně přivítal. „Každého z vás nesu v srdci, na každého z vás se spoléhám, s každým z vás počítám, ujistil je.

V homili poděkoval kněžím, že pokládají za součást své kněžské služby moc léčit lidská srdce (viz Iz 61): „Kdo může obvázat, posílit, vyléčit, uzdravit rozpukaná lidská srdce než právě kněz, který rozhřešuje ve jménu Božím? V souvislosti s darovanou příslušností ke „královskému stavu (Zj 1,6) připomněl, že tuto hlubokou vnitřní radost nám nic a nikdo nemůže vzít. V části homilie týkající se evangelia (Lk 4,15n) mimo jiné vyzdvihl Ježíšův postoj připravenosti ke službě: „Postoj připravenosti ne pro to, co znám, co jsem si už ověřil, ale pro cokoli, o co mě Pán Ježíš požádá. To vykonám pohotově, připraven, bez odkladu a rád.

Po obnovení kněžských závazků a prosebné modlitbě věřících se v obětním průvodu nesly kromě chleba a vína také oleje, které byly potom během bohoslužby oběti posvěceny (olej nemocných, olej pro katechumeny a křižmo).

Na závěr bohoslužby probošt kapituly J. M. can. Jiří Hladík O.Cr. vyjádřil za všechny kněze otci biskupovi poděkování, že za svými knězi stojí.

Otec biskup poté ještě poděkoval za přátelství i bratrskou snášenlivost a pozdravil nemocné kněze, kteří se nemohli bohoslužby zúčastnit.

Všichni přítomní byli pozváni na konzistoř k pohoštění.