Missa chrismatis 2018

Milena Davídková 29.března 2018

Missa chrismatis s biskupem Janem Baxantem a kněžími a jáhny působícími v litoměřické diecézi (slavnostní mše svatá s obnovením kněžských závazků a žehnáním posvátných olejů), Zelený čtvrtek, 29. března 2018, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Jana Michálková