Missa chrismatis 2021 v litoměřické katedrále

Milena Davídková 1.dubna 2021

Ve čtvrtek 1. dubna 2021 od 9 hodin celebroval biskup Mons. Jan Baxant v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích mši svatou ze Zeleného čtvrtku zvanou "Missa chrismatis". Přítomní kněží při ní obnovili své kněžské závazky a litoměřický biskup požehnal svaté oleje, které se používají při liturgii. Protože nebylo možné pořádat z důvodu stávajících hygienických opatření společnou hostinu, přítomní kněží po skončení mše svaté obdrželi na cestu balíček s obědem a rozjeli se do svých farností, kde večer budou sloužit Mši svatou na památku Poslední večeře Páně. Krátce před mší svatou kněží i přítomní podstoupili testy na Covid-19.
Kéž se naše trápení zakrátko ve velikonoční radost promění.

Promluva litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta ke kněžím a jáhnům na Zelený čtvrtek

1. dubna 2021, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice 


Foto: Dominik Faustus