Missa chrismatis 2022 v Litoměřicích

Milena Davídková 14.dubna 2022

Na Zelený čtvrtek 14. dubna 2022 od 9 hodin se konala v litoměřické katedrále sv. Štěpána slavnostní mše svatá se svěcením olejů (křižma) - Missa chrismatis. Na začátku bohoslužby se litoměřický biskup Mons. Jan Baxant pozdravil s přítomnými kněžími a jáhny. V tomto roce jej doprovázel také Mons. Giuseppe Silvestrini, Chargé d’affaire papežské nunciatury v Praze, který se rozhodl strávit letošní velikonoční triduum v Litoměřicích. Během mše svaté přítomní kněží obnovili své kněžské závazky a litoměřický biskup posvětil olej katechumenů, nemocných i křižmo. Na závěr bohoslužby Mons. Silvestrini, který v České republice aktuálně zastupuje Svatého otce, pozdravil kněze a požádal, aby zůstali ve spojení s papežem Františkem, který se tolik snaží o dosažení mírové dohody mezi Ukrajinou a Ruskem a všude tam, kde jsou ve světě války a neshody. Poté, když přítomným udělil své požehnání litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, pozval generální vikář Mons. Martin Davídek kněze, jáhny a jejich doprovod do budovy biskupské kurie na závěrečné agapé.

Promluva litoměřického biskupa ke kněžím a jáhnům na Zelený čtvrtek

Čtvrtek 14. dubna 2022, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus