Missa chrismatis v litoměřické katedrále

Milena Davídková 18.dubna 2019
Ve čtvrtek 18. dubna 2019 se od 9 hodin v litoměřické katedrále sv. Štěpána konala Missa chrismatis, na níž přijeli kněží z celé diecéze. Při této mši svaté kněží před biskupem Mons. Janem Baxantem obnovili své kněžské závazky a litoměřický biskup pak během mše posvětil přinesené svaté oleje, které se používají při udělování svátostí. Jsou jimi: olej nemocných, olej katechumenů a svaté křižmo. Po Misse chrismatis bylo v prostorách konzistoře pro kněze a jejich doprod připraveno pohoštění, které zajistili zaměstnanci diecézní kurie a restaurace Biskupský pivovar. 


Katedrála sv. Štěpána, 18. dubna 2019, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus