Missa chrismatis v roce 2023 v Litoměřicích

Dominik Faustus 6.dubna 2023

Na Zelený čtvrtek 6. dubna 2023 se od 9 hodin sešli kněží sloužící v litoměřické diecézi na Misse chrismatis v katedrále sv. Štěpána. Mši svaté předsedal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, jehož homilie je k dispozici v aktualitách. Kněží a jáhnové při Misse chrismatis obnovili své kněžské sliby a biskup Jan posvětil nové oleje, které se používají v liturgii. Na závěr byli kněží a jáhnové pozváni do podzemí biskupské kurie, kde ve sklepních prostorách pro ně a jejich doprovod bylo připraveno občerstvení. Poté se rozjeli do svých farností, aby zde mohli sloužit mši na památku poslední večeře Páně.

Čtvrtek 6. dubna 2023, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus