Missa vespertina v litoměřické katedrále v roce 2024

Dominik Faustus 28.března 2024

Na Zelený čtvrtek 28. března 2024 sloužil litoměřický biskup Mons. Stanislav Přibyl v litoměřické katedrále sv. Štěpána mši svatou na památku Poslední večeře Páně. Součástí této mše je také obřad umývání nohou, tak jak to Kristus učinil při Poslední večeři. Podobně biskup umyl nohy dvanácti vybraným mužům představujícím dvanáct apoštolů. V závěru mše svaté byla přenesena v průvodu Nejsvětější svátost oltářní do kaple u dveří katedrály, kde byla připravena “Getsemanská zahrada”. Poté byla z obětního stolu odstraněna plátna a ten zůstal „obnažen“. Přítomní se pak v tichém zamyšlení rozešli do svých domovů, aby se připravili na slavení velkopátečních obřadů.

Čtvrtek 28. března 2024, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus