Místa pro získání plnomocných odpustků v Roce víry

Hana Klára Němečková 11.prosince 2012

Místa pro získání plnomocných odpustků v Roce víry Litoměřický biskup Jan Baxant v návaznosti na dekret Apoštolské penitenciárie o odpustcích během Roku víry ustanovil následující posvátná místa, na kterých lze kdykoliv během Roku víry, za podmínek daných dekretem, získat plnomocné odpustky:

 

 

vikariát

místo

kostel

Českolipský vikariát

Jablonné v Podještědí

sv. Vavřince a Zdislavy

Děčínský vikariát

Varnsdorf

sv. Petra a Pavla

Krušnohorský vikariát

Chomutov

Nanebevzetí Panny Marie

Liberecký vikariát

Liberec

sv. Antonína Velikého

Litoměřický vikariát

Litoměřice

katedrála sv. Štěpána

Lounský vikariát

Louny

sv. Mikuláše

Mladoboleslavský vikariát

Mělník

sv. Petra a Pavla

Teplický vikariát

Teplice

sv. Jana Křtitele

Turnovský vikariát

Turnov

sv. Mikuláše

Ústecký vikariát

Ústí nad Labem

Nanebevzetí Panny Marie

 

Poutě na biskupem ustanovená posvátná místa jsou podle dekretu jednou z možností, jak lze získat v Roce víry (11. října 2012 až 24. listopadu 2013) plnomocné odpustky časného trestu za hříchy své i v prospěch duší věrných zemřelých. Plnomocné odpustky lze získat také při vikariátní pouti vyhlášené okrskovým vikářem na poutním místě vikariátu v den konání pouti.

Mezi další možnosti např. patří:

  • pouť do papežské baziliky nebo křesťanských katakomb
  • účast na třech kázáních posvátných misií nebo na třech přednáškách o dokumentech Druhého vatikánského koncilu a o článcích Katechismu katolické církve
  • obnova křestních slibů u křtitelnice nebo jiného místa, kde zájemce o odpustky přijal svátost křtu

 

K získání odpustků je třeba, aby se věřící platně vyzpovídali, přistoupili k svátostnému přijímání a pomodlili se na úmysl papeže. Na posvátných místech se kromě toho mají zúčastnit nějakého obřadu nebo alespoň setrvat přiměřený čas v usebrání při zbožné meditaci a zakončit jej modlitbou Otče náš, Vyznáním víry, invokacemi k Panně Marii a eventuálně (dle zasvěcení místa) k svatým apoštolům či svatým patronům.

 

Celé znění dekretu Apoštolské penitenciárie o odpustcích najdete zde.