Mladí poutníci navštívili posvátná místa Říma

Milena Davídková 29.března 2019

Ve čtvrtek 28. března 2019 mladí poutníci navštívili další posvátná místa ve “věčném městě” Římě. V dopoledních hodinách se od skupiny mladých oddělil pan biskup, aby mohl navštívit různé přátele a dobrodince diecéze, mezi něž patří i rektor papežské koleje Anima, které se nachází poblíž Piazza Navona, a kde pan biskup pobýval během Synody o Nové evangelizaci. Po obědě se pak opět připojil ke svým mladým diecézánům s nimiž navštívil baziliku St. Maria Maggiore a Lateránskou baziliku spolu s baptistériem. Po návratu do poutního domu sester kamiliánek a následné večeři se společně mladí poutníci sdíleli se svými zážitky. Na jejich setkání přišla i generální představená řádu, aby popovídala o kamiliánkách a jejich spiritualitě. Část českých poutníků pobývala i v sousední františkánské komunitě, takže se na toto setkání vypravili i oni. Litoměřičtí poutníci je na oplátku obdarovali nějakými produkty z české země. V závěru večerního programu se biskup Jan sešel s těmi, které má v nejbližší době biřmovat. V pátek 29. března 2019 odjíždějí mladí poutníci do Assisi k hrobu sv. Františka. 

28. března 2019, Řím

Foto: Martin Davídek