Mladí poutníci odjeli do Assisi

Milena Davídková 29.března 2019

Na závěr poutě odjeli v pátek 29. března 2019 mladí katoličtí poutníci z domu kamiliánek v Římě do Assisi, kde působil a také je pohřben sv. František. Po snídani se s nimi rozloučil litoměřický biskup Jan Baxant, a požehnal jim na cestu. Poté biskup na poděkování sloužil mši svatou v komunitě sester kamiliánek. V odpoledních hodinách se pak biskup letecky vrací do Čech. Mladí poutníci přijedou autobusem do Čech v sobotu 30. března 2019.

29. března 2019, Řím

Foto: Martin Davídek