Modlitba za domov 2011

Zuzana Dvořáková, koordinátorka projektu Modlitba za domov, Ekumenická rada církví v ČR 25.října 2011

Modlitba za domov 2011Ekumenická rada církví již popáté pořádá u příležitosti státního svátku 28. října ekumenické shromáždění Modlitba za domov, které se symbolicky uskuteční na úpatí hory Říp a nabídne celodenní program pro všechny napříč generacemi a vyznáními.

 

Ekumenická rada církví se rozhodla k pravidelnému pořádání Modlitby za domov proto, že považuje za důležité nebudovat domov a vlast pouze vlastními a omezenými silami, ale i duchovně a modlitbou. Chce také ukázat na příkladu mnohých aktivit, že náš život netvoří pouze ekonomika, bilance zisků a ztrát a efektivita nákladů a času, ale také radost ze soužití s druhými, rozvíjení jejich obdarování a soustředění na hodnoty, které se běžné musí krčit v ústraní., říká Joel Ruml, předseda Ekumenické rady církví v ČR a synodní senior Českobratrské církve evangelické.

Každý ročník Modlitby za domov je věnován určitému souvisejícímu tématu, letos bude v centru dění otázka svobodné volby. Podtitul „Svoboda je volba!? vzešel z inspirace biblickým veršem Gal 5,13: „Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým.

Program ekumenických oslav státního svátku začne 27. října od 18 hodin v katedrále svatého Víta, následující den se dějiště Modlitby za domov přesune k úpatí hory Říp do obce Krabčice. V zahradě Diakonie vyroste malé městečko se stany, stánky a pódiem. Církve a dobročinné organizace představí na stáncích svou činnost a výrobky chráněných dílen. Připraven je také program hudební a divadelní. Prostor bude věnován společným modlitbám, přímluvám nebo rozhovorům na téma svoboda s významnými představiteli církví. Součástí je také program pro rodiny s dětmi „Rozhodni se správně, při němž si mohou děti a rodiče vyzkoušet vzájemnou spolupráci. V 15 hodin bude ve zdejším evangelickém kostele zahájen pořad Modlitba za domov, který bude přenášet Česká televize.

Více informací je možné získat na www.modlitbazadomov.cz