Modlitba za zemřelé

Jana Michálková 2.listopadu 2009

Památka všech věrných zesnulých, mše svatá, katedrála sv. Štěpána v Litoměřicích