Modlitba zasvěcených osob ve 3. týdnu adventním

Dominik Faustus 16.prosince 2021

Po třetí neděli adventní pokračuje příprava na Vánoce. Také v řeholních komunitách se intenzivně u adventního věnce, na němž hoří 3 svíce, modlí Bohu zasvěcené osoby. Fotogalerie ukazuje komunitní kapli sester premonstrátek v Doksanech, které se po ranní mši svaté modlí před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní. Ať modlitba řádových sester proniká k nebesům a Mesiáš, na jehož příchod čekáme, přijde! Sestry děkujeme za vaši modlitbu.

Středa 15. prosince 2021, klášter sester premonstrátek, Doksany

Foto: archiv doksanského kláštera