Modlitební večer za nová povolání

Radim Cigánek, bohoslovec 27.října 2009

Modlitební večer za nová povoláníBohoslovci Arcibiskupského semináře v Praze ve spolupráci s římskokatolickou farností sv. Ludmily a za podpory Nadace Arcibiskupského semináře v Praze zvou na modlitební večer pod názvem ´Pojď za mnou´, ve kterém chtějí nabídnout bohatý program osobní duchovní obnovy. Konat se bude v pátek 30. října 2009 v kostele sv. Ludmily na náměstí Míru v Praze 2.

Je již letitým zvykem, že se v mnoha farnostech věřící před nebo po mši svaté modlí za nová kněžská povolání a za svatost svých kněží. I v Arcibiskupském semináři v Praze jsme přijali za svou Ježíšovu výzvu: „Žeň je hojná, ale dělníků je málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. (Mt 9,37n); a proto se za nová povolání modlíme a vyvíjíme různé aktivity. Pravidelně se zde slouží mše svatá za kněžská povolání. Při přímluvách zahrnujeme prosby za povolání dalších služebníků na vinici Páně a v soukromé modlitbě a při modlitebních setkáních pamatujeme na tento úmysl. Bohoslovci, z nichž někteří putují z Prahy pěšky v noci, se spolu s představenými semináře každoročně připojují k pouti za nová povolání na Svaté Hoře. „Modlitba je základním kamenem každé činnosti. Vždyť Ježíš praví: Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne nemůžete dělat nic..., říká spirituál Arcibiskupského semináře, P. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D.

V síle zmiňované modlitby vyvíjí seminář za podpory Nadace Arcibiskupského semináře v Praze nejrůznější aktivity ve prospěch prepastorace a péči o povolání ke kněžství. „Prepastorace povolání se týká aktivit, které jsou zaměřené na širokou cílovou skupinu mladých mužů. V rámci těchto aktivit se účastníci přivádějí k intenzivnějšímu duchovnímu životu prostřednictvím modlitby, svědectví o povolání bohoslovců a kněží, přednášek, meditací, společenství a sdílení, vysvětluje rektor Arcibskupského semináře v Praze, Mons. ThLic. Artur Matuszek. Spadají sem například adventní a postní víkendová setkání, která se již po řadu let konají v Arcibiskupském semináři. Z nejrůznějších koutů republiky, ale zejména z české provincie, se tu schází až sedmdesát mladých mužů. Pro některé z nich to byl jeden ze zásadních impulsů ke vstupu do semináře.

Péčí o povolání se míní starost o formaci kandidátů kněžství a pastoraci těch, kteří rozlišují své povolání. Nadace Arcibiskupského semináře v Praze finančně podporuje řadu aktivit, které přispívají k formaci bohoslovců. Před zahájením akademického roku máme možnost strávit týdenní exercicie na Svaté Hoře, kde je prostor se v tichu sejít s Pánem a naslouchat Jeho hlasu. I měsíční víkendové rekolekce nám pomáhají k utvrzení našeho povolání. Naše formace zahrnuje i kurz duchovního vedení, ve kterém máme možnost shromáždit poznatky pro svou přípravu na kněžství. Bohoslovci pátého ročníku získávají praktické dovednosti v rámci kurzu, který je připravuje na jáhenské svěcení.

„Pastorace povolání je vlastně starost o budoucnosti semináře, protože se týká těch, kteří rozlišují své povolání. Oni mohou být budoucími kandidáty kněžství, uvádí dále Mons. Matuszek. Nadace Arcibiskupského semináře tak mimo jiné podporuje letní tábor Tammím, který pořádají bohoslovci. Ten je nesen ve stejném duchu jako víkendová setkání. Vzhledem k menšímu počtu účastníků je tu více prostoru pro duchovní rozhovory, rozjímání a ztišení, zkrátka, čas na rozlišování toho, kam mě Pán povolává. Na neděli Dobrého pastýře se rozjíždíme do svých diecézí, abychom podávali svědectví o svém povolání ke kněžství a povzbuzovali další. V současné době se uvažuje i o nabídce rekolekcí pro mladé muže, kteří vážně hledají své povolání.

Program modlitebního večera ´Pojď za mnou´ začíná v 16 hodin modlitbou růžence za nová kněžská povolání a končí ve 23 hodin svátostným požehnáním. Těšit se můžete na slavnostní mši svatou s chorálními zpěvy (16.30h.), multimediální meditativní křížovou cestu (18.00h.), zpívané nešpory se svědectvími našich bohoslovců a adoraci Nejsvětější svátosti (od 20.00h.). V rámci večera lze využít i možnost duchovního rozhovoru s řadou zkušených kněží nebo přistoupit ke svátosti smíření. Zároveň bude nabídnuta služba přímluvné modlitby. „Tento večer se můžete také stát přítelem Arcibiskupského semináře a tím vyjádřit svou podporu jeho aktivitám v rámci péče o povolání. Nová povolání ke kněžství, tedy budoucnost semináře, je naším společným zájmem a naše společná starost, dodává Mons. Matuszek.