Mons. Duka převezme úřad arcibiskupa pražského 10. dubna

Jana Michálková 30.března 2010

Mons. Duka převezme úřad arcibiskupa pražského 10. dubnaArcibiskupství pražské zve věřící na intronizaci jmenovaného arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky, OP. Kardinál Miloslav Vlk předá novému arcibiskupovi svatovojtěšský stolec 10. dubna 2010. Slavnostní mše svatá v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha začíná v 10.00 hodin.

Duchovní program začíná od 8.45 hodin společným růžencem, četbou z Písma svatého a z dokumentů II. vatikánského koncilu. Je zde také možnost zpovědi. Do pražské katedrály bude nový pražský arcibiskup Dominik Duka vstupovat za zvuku zvonů celé pražské arcidiecéze v 10.00 hodin. Do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha přijde po boku kardinála Miloslava Vlka a v průvodu duchovních, který vyjde z paláce pražských arcibiskupů. Uvítán bude sborem kanovníků Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze.

Do katedrály bude vstup volný. Z organizačních důvodů je doporučeno dostavit se v dostatečném předstihu. Pražská katedrála bude otevřena v 8.00 hodin. Veřejnost bude vstupovat hlavním vchodem v průčelí. Nebude-li kapacita chrámu dostačovat, je pro účastníky mše připravena velkoplošná obrazovka na třetím hradním nádvoří před Zlatou branou.

Samotné převzetí diecéze se uskuteční obřadem při mši svaté za přítomnosti vzácných zahraničních hostů, prezidenta republiky Václava Klause, papežského nuncia, českých a moravských biskupů, významných představitelů politického života, ostatních duchovních a nejširší veřejnosti. Poté, co nově jmenovaný arcibiskup uctí lebku sv. Vojtěcha, předloží papežskou jmenovací listinu sboru poradců. Text buly bude veřejně přečten a kardinál Vlk předá novému arcibiskupovi symbolicky biskupskou berlu a stolec pražských arcibiskupů.

Po proslovech probošta Metropolitní kapituly biskupa Václava Malého, který promluví za kněze, prezidenta republiky Václava Klause  a zástupce laiků bude následovat bohoslužba slova a bohoslužba oběti. Liturgie bude po projevu apoštolského nuncia arcibiskupa Diega Causera zakončena Svatováclavským chorálem a společnou modlitbou arcibiskupa s ekumenou.

V odpoledních hodinách se pražský arcibiskup Dominik Duka vydá do břevnovského kláštera. V klášteře, který založil sv. Vojtěch roku 993, se mimo jiné setká s novináři.

Mons. Dominik Duka, v pořadí již 36. arcibiskup pražský, byl jmenován Svatým otcem 13. února 2010. K témuž datu přijal Benedikt XVI. také rezignaci kardinála Miloslava Vlka na úřad pražského arcibiskupa.

 

Příloha Organizační pokyny.doc