Mons. Gregor Maria Hanke OSB k memorandu o partnerství

Jana Michálková 7.října 2013

Mons. Gregor Maria Hanke OSB k memorandu o partnerstvíLitoměřický biskup Mons. Jan Baxant a eichstättský biskup Mons. Gregor Maria Hanke OSB podepsali v neděli 6. října 2013 v Litoměřicích memorandum o partnerství litoměřické a eichstättské diecéze. Bezprostředně po podpisu memoranda jsme se Mons. Hankeho zeptali:

 

Pane biskupe, jaký význam přikládáte Vy osobně tomuto memorandu o partnerství?

Považuji podepsané memorandum za určité dveře, které jsou právě teď do široka otvírány, tak aby jimi mohli procházet lidé věřící i nevěřící, aby se všichni mohli vzájemně setkávat, posilovat se ve svých každodenních situacích, ve své víře, a zároveň abychom se právě prostřednictvím těchto lidí, kteří se mohou setkávat, od sebe vzájemně učili - Biskupství litoměřické od Biskupství eichstättského a Diecéze eichstättská od Diecéze litoměřické.  Toto memorandum je základem, poutní cestou obou našich biskupství, obou našich diecézí směrem k cílům, které nám ukazuje Kristus a evangelium.

 

Memorandum neobsahuje konkrétní opatření a projekty. Přesto - byla už domluvena nějaká forma konkrétní spolupráce?

Máte pravdu, že v memorandu nejsou žádné konkrétní úkoly, žádná konkrétní opatření, ale toto memorandum je určitým závazkem, abychom si vzájemně naslouchali, abychom viděli naše vzájemné potřeby, naši vzájemnou nouzi, ať už jde o jakoukoli formu, a cítili se být zavázáni na tyto věci, které vidíme, které pozorujeme, reagovat. Když mě například biskup Jan žádal, zda bych mohl do našeho kněžského semináře v Eichstättu přijmout jednoho bohoslovce-seminaristu, velmi rád, s potěšením jsem řekl, že určitě ano. A včera, když jsme odpoledne navštívili Šluknov a poznali jsme velmi zajímavou a pozitivně hodnocenou práci v rámci charity, uvědomili jsme si, že to je taková práce charity, jakou bychom potřebovali i u nás. Toto memorandum je určitým závazkem, abychom měli navzájem oči otevřené a abychom si vzájemně naslouchali a navzájem se od sebe učili, jak jsem již zmínil.

 

Uzavřelo již někdy v minulosti eichstättské biskupství, eichstättská diecéze partnerskou smlouvu s jinou diecézí?

Ne, ještě jsme takto formálně s žádnou z našich partnerských diecézí neuzavřeli podobnou smlouvu. Eichstättské biskupství, eichstättská diecéze má samozřejmě několik partnerských diecézí, ale toto je poprvé, kdy jsme naše partnerství stvrdili písemně. A to proto, abychom si uvědomili, že máme vytrvat, a zároveň to, že toto partnerství, tyto kontakty mezi diecézemi nejsou vázané pouze na několik málo osob, nicméně je to úkol pro nás pro všechny, a to na jakékoli úrovni. Znamená to, že se nemáme dívat jen sebe, na svoji diecézi a farnost, ale máme jít za hranice, vidět ostatní. Už jsme také povoláni, protože to je úkol, který nám byl svěřen Bohem. A to je vlastně smysl církve - vidět a sloužit těm ostatním, které máme kolem sebe.

 

Mons.

Foto Karel Pech

Pro diecézní časopis Zdislava se ptala Jana Michálková