Mons. Jan Baxant požehnal kostel sv. Václava v Deštné

Martin Flosman 4.října 2009

Mons. Jan Baxant požehnal kostel sv. Václava v DeštnéV neděli 4. října litoměřický biskup Mons. Jan Baxant sloužil poutní mši sv. ve farním kostele sv. Václava v Deštné, který také po částečné opravě znovu požehnal.

Po návesních kaplích v Horkách (26. červen) a Dražejově (29. srpen) se tak letos jedná již o třetí zrekonstruovanou sakrální stavbu v okolí města Dubá na Českolipsku.

Oprava kostela byla financována z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury. Práce byly zahájeny v roce 2003 a budou pokračovat i v dalších letech, především rekonstrukcí zdí a střechy. „Při obnově jsem se potýkal s různými problémy, ale díky podpoře města a sponzorským darům manželů Šabatových jsme mohli být svědky toho, že se tento unikátní kostel dočkal obnovy,“ říká iniciátor opravy jáhen Milan Mordačík z Dubé. Po znovu požehnání kostel opět začne sloužit k liturgickým účelům.

Ve své promluvě litoměřický biskup zauvažoval nad tématem „svatováclavského milosrdenství.“ „Svatý Václav v okamžiku své smrti šeptal: »Bůh ti odpusť, bratře!« Tedy ne oko za oko a krev za krev, ale »nepřičítej mu tento hřích«. Jestliže tedy tento hluboce křesťanský postoj stojí na počátku naší české státnosti a jestliže my se nazýváme dědici sv. Václava, pak bychom jej měli následovat především v tomto případě, tedy odpuštění a smíření.“ Při mši sv. spolu s biskupem koncelebroval místní duchovní správce P. Grzegorz Wolański ze Zákup. Po jejím skončení následovalo přátelské setkání s farníky a dalšími účastníky bohoslužby v nedalekém pohostinství.