Mons. Jan Baxant požehnal pamětní desku věnovanou biskupu Josefu Kouklovi

Jana Michálková 3.dubna 2011

žehnání pamětní desky věnované Mons. ThDr. Josefu Kouklovi, 18. litoměřickému biskupovi, který zemřel v květnu 2010. Desku požehnal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, 3. duben 2011, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice.