Mons. Jan Baxant uvítal polského varhaníka

Jana Michálková 21.července 2011

Mons. Jan Baxant uvítal polského varhaníkaLitoměřický biskup Jan Baxant uvítal ve středu 29. června 2011 ve své rezidenci významného polského varhaníka Jaroslawa Wróblewského. Koncert tohoto umělce v katedrále sv. Štěpána byl druhým koncertem, který se uskutečnil v rámci 21. ročníku mezinárodního hudebního festivalu Litoměřické varhanní léto.

Setkání bylo velmi srdečné. Mons. Jan Baxant seznámil hosta s historií biskupské rezidence i katedrály, poukázal na krásu zdejší krajiny, kde řeka Labe vstupuje do Českého středohoří a které je nazývané Bránou Čech (Porta Bohemica) a Zahradou Čech. Vyjádřil přání, aby se zde host z Polska cítil dobře a popřál jeho vystoupení úspěch.

Mezinárodní hudební festival Litoměřické varhanní léto pořádá město Litoměřice pod záštitou starosta města a biskupa litoměřického. Setkání se rovněž účastnili zástupci města Litoměřice a sponzorů akce.

Jaroslaw Wróblewski do svého festivalového programu zařadil skladby Paula Hofhaymera, Dietricha Buxtehudeho, Antona Heillera, Jehana Alaina, Johanna Sebastiana Bacha a Johanna Nepomuka Davida. První dvě zahrál na unikátní, čtyři sta let staré varhany, které byly do katedrály na podzim loňského roku přestěhovány z kostela v Kruhu u Doks.

 

Jaroslaw Wróblewski započal svou uměleckou dráhu ve varhanní třídě prof. Marie Terlecké v Bialystoku. V letech 1988 - 1993 studoval na Chopinově hudební akademii ve Varšavě, kde absolvoval ve třídě prof. Józefa Serafina. V období let 1993 - 2002 studoval na Hochschule für Musik und darstellende Kunst ´Mozarteum´v Salcburku nejprve na „Koncertní fakultě ve třídě prof. Heriberta Metzgera a od roku 1995 na fakultě katolické kostelní hudby, kde absolvoval s vyznamenáním varhanní hru, sbormistrovství, varhanní improvizaci a duchovní kompozici.

Vystupoval na mnoha varhanních festivalech a získal ocenění v mnoha soutěžích. Jako sólista, sbormistr a komorní hráč vystupoval v Polsku, České republice, Rakousku, Německu, na Ukrajině a ve Švýcarsku. V premiéře provedl řadu děl soudobých skladatelů. Řadu let také pracoval jako kostelní varhaník v několika kostelích v Salcburku, poté v kostele sv. Anny v Piasecznu a v nadačním kostele sv. Anny ve Wilanowu, kde hrál varhanní kostelní hudbu a improvizace. Jako sólista též spolupracoval s mnoha orchestry a vokálními a instrumentálními soubory; koncertuje, nahrává. Řadu let spolupracoval s Mezinárodní společností Paula Hofhaymera v Salcburku, pro kterou připravil mnoho hudebních projektů (například kompletní provedení varhanního díla Jehana Alaina).

V roce 2006 získal doktorát v oblasti interpretace na Krakowské hudební akademii. V současnosti působí jako docent na Katolické univerzitě v Lublinu a na Chopinově hudební akademii ve Varšavě a jako učitel varhanní hry na Elsnerově hudební škole ve Varšavě. Kromě své umělecké činnosti vede přednášky, semináře a mistrovské kurzy, publikuje vlastní teoretické práce a přispívá do encyklopedií.