Mons. Jan Baxant uvítal polského varhaníka

Jana Michálková 21.července 2011

Litoměřický biskup Jan Baxant uvítal ve středu 29. června 2011 ve své rezidenci významného polského varhaníka Jaroslawa Wróblewského. Koncert tohoto umělce v katedrále sv. Štěpána byl druhým koncertem, který se uskutečnil v rámci 21. ročníku mezinárodního hudebního festivalu Litoměřické varhanní léto.

Setkání bylo velmi srdečné. Mons. Jan Baxant seznámil hosta s historií biskupské rezidence i katedrály, poukázal na krásu zdejší krajiny, kde řeka Labe vstupuje do Českého středohoří a která je nazývána Bránou Čech (Porta Bohemica) a Zahradou Čech. Vyjádřil přání, aby se zde host z Polska cítil dobře a popřál jeho vystoupení úspěch.

Mezinárodní hudební festival Litoměřické varhanní léto pořádá město Litoměřice pod záštitou starosta města a biskupa litoměřického. Setkání se rovněž účastnili zástupci města Litoměřice a sponzorů akce.

Jaroslaw Wróblewski do svého festivalového programu zařadil skladby Paula Hofhaymera, Dietricha Buxtehudeho, Antona Heillera, Jehana Alaina, Johanna Sebastiana Bacha a Johanna Nepomuka Davida. První dvě zahrál na unikátní, čtyři sta let staré varhany, které byly do katedrály na podzim loňského roku přestěhovány z kostela v Kruhu u Doks.

 

Jaroslaw Wróblewski započal svou uměleckou dráhu ve varhanní třídě prof. Marie Terlecké v Bialystoku. V letech 1988 - 1993 studoval na Chopinově hudební akademii ve Varšavě, kde absolvoval ve třídě prof. Józefa Serafina. V období let 1993 - 2002 studoval na Hochschule für Musik und darstellende Kunst ´Mozarteum´v Salcburku nejprve na „Koncertní fakultě ve třídě prof. Heriberta Metzgera a od roku 1995 na fakultě katolické kostelní hudby, kde absolvoval s vyznamenáním varhanní hru, sbormistrovství, varhanní improvizaci a duchovní kompozici.

Vystupoval na mnoha varhanních festivalech a získal ocenění v mnoha soutěžích. Jako sólista, sbormistr a komorní hráč vystupoval v Polsku, České republice, Rakousku, Německu, na Ukrajině a ve Švýcarsku. V premiéře provedl řadu děl soudobých skladatelů. Řadu let také pracoval jako kostelní varhaník v několika kostelích v Salcburku, poté v kostele sv. Anny v Piasecznu a v nadačním kostele sv. Anny ve Wilanowu, kde hrál varhanní kostelní hudbu a improvizace. Jako sólista též spolupracoval s mnoha orchestry a vokálními a instrumentálními soubory; koncertuje, nahrává. Řadu let spolupracoval s Mezinárodní společností Paula Hofhaymera v Salcburku, pro kterou připravil mnoho hudebních projektů (například kompletní provedení varhanního díla Jehana Alaina).

V roce 2006 získal doktorát v oblasti interpretace na Krakowské hudební akademii. V současnosti působí jako docent na Katolické univerzitě v Lublinu a na Chopinově hudební akademii ve Varšavě a jako učitel varhanní hry na Elsnerově hudební škole ve Varšavě. Kromě své umělecké činnosti vede přednášky, semináře a mistrovské kurzy, publikuje vlastní teoretické práce a přispívá do encyklopedií.