Mons. Josef Koukl by oslavil 90 let

Jana Michálková 8.listopadu 2016

Dnes si připomínáme 90. výročí narození Mons. Josefa Koukla, osmnáctého biskupa litoměřického.

17277

Mons. ThDr. Josef Koukl pocházel z Brna, narodil se 8. 11. 1926. Teologii studoval v Praze. Na kněze byl vysvěcen 23. 4. 1950 v Praze. Jako duchovní působil např. v Sokolově, Praze či Kladrubech u Stříbra. Od roku 1970 působil v Litoměřicích jako spirituál zdejšího kněžského semináře, kde taktéž vyučoval morální teologii. V létě roku 1989 byl jmenován litoměřickým biskupem (1989-2004), brzy po jeho intronizaci následovala sametová revoluce. Ve svobodných poměrech tak nový biskup stál před velkým úkolem - plně obnovit činnost celé diecéze. Se vznikem plzeňského biskupství v roce 1993 došlo ke změně hranic diecézí, jejichž vymezení trvá dosud. Dne 24. 12. 2003 jmenoval papež Jan Pavel II. diecézním biskupem v Litoměřicích Mons. Pavla Posáda, od té doby zde Josef Koukl působil jako emeritní biskup. Zemřel 22. května 2010 a pochován byl na litoměřickém hřbitově, od jara 2011 jej v katedrále připomíná pamětní deska. Jeho biskupským heslem bylo: Deus caritas est (Bůh je láska).

(Mgr. Martin Barus, archivář biskupství)