Možnost přihlášení ke studiu na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Milena Davídková 10.února 2020

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze otevírá 1. kolo přijímacího řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2020 / 2021. Termín podání přihlášek je do 29. února 2020, červenec 2020 (2. kolo). 

Bližší informace najdete na webu fakulty: www.ktf.cuni.cz

Další informace ke studijním programům na 
www.studujktf.cz/
 
96013