Možnost studia na pražské katolické teologické fakultě

Milena Davídková 2.srpna 2019

Na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy probíhá 2. kolo přijímacího řízení do bakalářských a magisterských studijních programů. Termín podání přihlášky je nejpozději do pondělí 5. srpna 2019. 

Bližší informace najdete na webu fakulty: www.ktf.cuni.cz