Mše ke sv. Barboře při Dni horníků v Bílině

Milena Davídková 2.září 2023

V sobotu 2. září 2023 se od 11 hodin v kostele sv. Petra a Pavla v Bílině během Dne horníků konala mše svatá ke cti sv. Barbory obětovaná za živé i zemřelé horníky. Mši svaté předsedal generální vikář Mons. Martin Davidek, kterého do Bíliny pozval arciděkan R.D. Marcin Saj. V závěru bohoslužby generální vikář požehnal přítomným zástupcům hornického stavu i bílinských partnerských měst soškou sv. Barborky, která je tradičně umístěna v kanceláři starostky města. Den horníků v Bílině pak pokračoval v Areálu lázní Kyselka - Bílina, kde byl připraven bohatý kulturní program. Sv. Barboro, oroduj za nás!

2. září 2023, kostel sv. Petra a Pavla, Bílina 

Foto: Veronika Duchoslavová a Karolína Wankovská