Mše na památku Poslední večeře Páně v litoměřické katedrále

Milena Davídková 1.dubna 2021

Na Zelený čtvrtek 1. dubna 2021 v 18 hodin sloužil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant mši na památku Poslední večeře Páně. Koncelebroval generální vikář Mons. Martin Davídek. Z důvodu protipandemických opatření liturgie v tomto roce vynechává obřad mytí nohou 12 mužům představujícím apoštoly, jímž Kristus jako služebník při poslední večeři umyl nohy. Do litoměřické katedrály zavítaly rodiny, které letošní velikonoční triduum prožijí sice za obtížnějších podmínek, ale přesto v atmosféře křesťanské víry naděje, neboť současná situace je nejen zkouškou, ale i příležitostí k prohloubení víry.

1. dubna 2021, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus