Mše sv. na památku Poslední večeře Páně v roce 2023 v Litoměřicích

Dominik Faustus 6.dubna 2023

Na Zelený čtvrtek 6. dubna 2023 sloužil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant v litoměřické katedrále sv. Štěpána mši svatou na památku Poslední večeře Páně. Na začátku mše připomněl, že je tomu na den 49 let, kdy zemřel kardinál Štěpán Trochta. Součástí této mše je také obřad umývání nohou, při němž biskup umyl nohy dvanácti mužům představujícím dvanáct Ježíšových apoštolů. V závěru mše svaté byla přenesena v liturgickém průvodu Nejsvětější svátost oltářní do kaple u dveří katedrály, kde byla vytvořena Getsemanská zahrada. Poté byla z obětního stolu odstraněna plátna a ten zůstal „obnažen“. Přítomní se pak v tichém zamyšlení rozešli do svých domovů, aby se připravili na velkopáteční obřady.

Čtvrtek 6. dubna 2023, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice 

Foto: Dominik Faustus