Mše sv. s odhalením pamětního reliéfu Mons. Olejníka ve Strání

Dominik Faustus 8.července 2024

V neděli 7. července 2024 proběhla v kostele Povýšení sv. Kříže ve Strání na Uherskohradišťsku mše svatá, které se zúčastnili biskupové z Čech, Moravy a Slezska v rámci plenárního zasedání České biskupské konference. Hlavním celebrantem byl litoměřický biskup Mons. Stanislav Přibyl. Po mši byl odhalen a posvěcen reliéf Mons. Josefa Olejníka, následovalo procesí k jeho hrobu, kde se biskupové spolu s věřícími modlili. 

Neděle 7. července 2024, kostel Povýšení sv. Kříže, Strání

Foto: Josef Polehňa