Mše sv. za kněze a Prof. Miroslava Zedníčka

Dominik Faustus 19.února 2023

V sobotu 18. února 2023 byla v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Liběšicích sloužena mše svatá za Prof. ThDr. JUDr. Miroslava Zedníčka, který zemřel před 11 lety. Dlouhá léta se věnoval studentům teologie, které učil zejména právo, ale i další vědní disciplíny. K jeho nejvýznamnějším počinům patřil úřední překlad Kodexu kanonického práva z roku 1983 z latiny do českého jazyka. Tento překlad vyšel tiskem a je oficiálním textem pro církev v české i moravské církevní provincii. Odměnu za tuto práci věnoval na opravu střechy liběšického kostela, kde byla sloužena tato zádušní mše, jak připomněl celebrant Mons. Martin Davídek. Také místní na pana Profesora rádi vzpomínají, neboť jej nepamatují jako přísného profesora, ale jako laskavého duchovního, jímž také byl. RiP!

Sobota 18. února 2023, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Liběšice

Foto: p. Brůnová a p. Knobová