Mše svatá a žehnání zrestaurované barokní sochy sv. Jana Nepomuckého v Třebušíně v sobotu 24. prosince 2022

Dominik Faustus 26.prosince 2022

Na štědrý den v sobotu 24. prosince 2022 se od 15 hodin konala v kostele sv. Mikuláše v Třebušíně mše svatá, kterou sloužil děkan litoměřické kapituly prelát J.M. can. Karel Havelka. Po skončení mše svaté se účastníci bohoslužby vydali k nedaleké zrestaurované soše sv. Jana Nepomuckého, kde ji pan děkan požehnal. Radost štědrého večera byla tak obohacena radostí z dokonaného díla a jeho požehnání.

Sobota 24. prosince 2022, Třebušín

Foto: Tomáš Brabec